gkr-hemas-video1

Ibu Ratu Hemas menyampaikan orasinya.Video ini diambil pada malam budaya sebagai penutup acara Dengar Kesaksian hari kelima dengan tema kekerasan pada aktivis pejuang dan pembela HAM.Perpusnas, 29 Nop 2013

Leave a Comment